اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در مراسمی با حضور ذاکر مدیرکل اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، دانا فر مدیر کل اموزش و پرورش، رادمنش و خواجه رضایی رئیس ومدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز ، خانم جواهریان مسئول شورای بانوان استان یزد و رخسار پور معاونت  مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس از محمد علی نعیم ابادی خیر مدرسه امام حسن عسکری تقدیر و عیادت  شد.

 

جواد ذاکر ابراز امیداوری کرد از حضور گرم خیرین شهرستان در امر مدرسه سازی و انها را بعنوان بزرگترین سرمایهای معنوی جامعه یاد کرد. در اخر ارزوی بهبود و سلامتی ایشان را از خداوند طلب کرد و به رسم تقدیر و یاد بود لوح تقدیر و هدایایی به ایشان تقدیم شد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل وعیادت از خیرمدرسه ساز در یزد
A+ A. A-