اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نو سازی مدارس استان یزد درابتدای این مراسم ذاکر با تقدیر از خدمات ارزنده بانوان شاغل در اداره کل نوسازی مدارس یزد به گوشه ای از توانمندی های آنها درامورات اداری و تخصصی پرداخت و گفت : بانوان شاغل در نوسازی مدارس جدا از وظیفه بزرگ مادری و تعلیم و تربیت فرزندان توانسته اند به خوبی در بخش های مختلف اداری و حتی مدیریت واحدها نقش ایفا کنند .

وی با اشاره به سخنان امام راحل بر نقش و جایگاه  زنان در نظام انقلاب جمهوری اسلامی افزود: بر اساس فرموده حضرت امام (ره) زنان نه تنها نقش کمتری از مردان در پیروزی انقلاب نداشتند بلکه جلوتر از مردان بودند و تداوم انقلاب هم نیازمند به حضور مؤثر زنان است.

 

در پایان این جلسه با اهداء هدیه ای توسط مدیرکل از پرسنل بانوی شاغل در اداره کل نوسازی تقدیر بعمل آمد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تجلیل از کارمندان زن به مناسبت روز زن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد
A+ A. A-