اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در سالگرد شهادت استاد معلم شهید مطهری و هفته گرامی داشت مقام معلم عملیات اجرائی احداث 4 مدرسه در اردکان اغاز گردید

این مدارس که با مشارکت مجتمع معادن چادرملوی اردکان احداث خواهند گردید ، مدارس 12 کلاسه خواهند بود که در فضای 5000متر مربعی اجرا می گردند و اداره کل نوسازی مدارس استان تأمین اعتبار تکمیل پروژها را تعهد نموده.

شهرستان اردکان با جمعیت دانش آموزی بالغ بر 20 هزار نفر دارای 138 مدرسه می باشد که 60 درصد از این مدارس نیاز به باز سازی دارند .

همزمان با اجرائی شدن عملیات تکمیل پروژهای خیری شهرستان اردکان ، شاهد مشارکت خیرین و بخشهای صنعت و معدن شهرستان برای شروع پروژهای جدید در شهرستان هستیم که تا کنون بالغ بر  14تفاهم نامه خیری در شهرستان منعقد گردیده است.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت روز معلم آئین آغاز عملیات اجرائی4 مدرسه در اردکان برگزار گردید
A+ A. A-