اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد جلسه ویدئو کنفرانس سامانه مکانیابی باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور،مشاور پروژه و کارگروه استانی در راستای سرعت بخشیدن و هماهنگی طرح ملی مکان‌یابی مدارس  برگزارشد.

ذاکر، هدف از برگزاری این جلسه را رفع ابهامات و سوالات همکاران و کارشناسان عضو کارگروه استانی در خصوص سامانه مکانیابی عنوان نمود. نحوه عملکرد سامانه،چگونگی ورود اطلاعات،مطالعات جمعیتی و روش بهنگام سازی اطلاعات و نحوه دسترسی سایر ادارات به سامانه در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. مدیرکل نوسازی مدارس یزد افزود در این جلسه مشاور طرح علاوه بر ارائه سامانه ، به سوالات مطرح شده پاسخ و پیشنهادات ارائه شده را جهت بررسی و لحاظ نمودن در طرح جمع آوری نمود.

ذاکر ضمن برشمردن مزایای ایجاد سامانه مکان یابی مدارس گفت:برنامه طرح ملی مکان یابی مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت بهره برداری  اطلاعات این سامانه در روند اجرای  پروژه های سایر دستگاه های عمرانی کمک خواهد نمود.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه مکانیابی استان یزد باحضور کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور طرح
A+ A. A-