اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد

بنابر گزارش روابط عمومی ؛ محبوبه نواب زاده رئیس دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در این رابطه گفت : با توجه به رشد روزافزون جمعیت، کاهش منابع انرژی و تاثیر الگوی ساخت و ساز بر میزان مصرف انرژی، توجه به بحث مدیریت سبز در فرآیند طراحی و ساخت مدارس با توجه به سهم عمده ساخت فضاهای آموزشی از بودجه عمرانی کشور مورد توجه قرار گرفته و اعمال مباحث تخصصی مدیریت سبز برای پروژه های درحال بهره برداری و پروژه های در حال ساخت و همچنین در مرحله طراحی برنامه ریزی گردیده است که قطعا برای نهادینه شدن بحث توجه به اصول پایداری نیاز به آموزش کاربران اعم از دانش آموزان، مربیان و والدین دانش آموزان می باشد.

وی افزود : درجهت اجرایی شدن مباحث تخصصی معماری سبز از مشاور ذیصلاح دعوت شد تا با ارائه تجربیات خود در زمینه سبز نمودن محیط های اداری اداره کل نوسازی مدارس استان را یاری نماید و در زمینه پیاده کردن اصول اولیه معماری سبز در داخل اداره ارائه طریق نماید.

نواب زاده ادامه داد : از جمله فعالیت های ترویجی آموزشی این اداره میتوان به برگزاری دوره های آموزشی از جمله تربیت کارشناس ساختمان سبز، آشنایی با نرم افزار شبیه سازی انرژی Design Builder،دوره های ده گانه آشنایی با دستورالعمل های مدیریت سبز مدارس، فرآیند طراحی یکپارچه مدرسه سبز، طراحی اقلیمی و ....اشاره کرد که اقدام قابل توجه و درخور ستایش بوده است .

نواب زاده در پایان گفت : از پروژه هایی که اصول مدیریت سبز در آنها مطالعه و اجرایی میگردد می توان به موارد ذیل اشاره کرد : مجتمع آموزشی 27 کلاسه حضرت خدیجه (س) به متراژ 7500 مترمربع زیربنا در مرحله فاز دو طراحی ، هنرستان فنی و حرفه ای 5 رشته ای منتظر قائم یزد با 8000 مترمربع زیربنا در مرحله فاز دو طراحی، مجتمع آموزشی 24 کلاسه حیات طیبه با 9600 مترمربع زیربنا در مرحله نازک کاری، مجتمع آموزشی 36 کلاسه شهید سپهبد قاسم سلیمانی با 9500 مترمربع زیربنا در مرحله اسکلت و دبستان 18 کلاسه قدس با 4000 مترمربع زیربنا در مرحله نازک کاری که امید است با نهادینه شدن این موضوع طراحی و اجرای مدارس سبز در همه ابعاد و مقاطع عملیاتی گردد.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
A+ A. A-