اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
در راستای اجرای طرح آجر به آجر اتفاق افتاد؛

برگزاری جلسه ای در بخشداری خضر اباد در راستای معرفی و پیشبرد طرح آجر به آجر

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ای در بخشداری خضر اباد در راستای معرفی و پیشبرد طرح آجر به آجر

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان  در جلسه ای که در بخشداری خضر اباد با حضور جمعی از مسئولان در راستای معرفی طرح آجر به آجر برگزار شد  افزود: در این زمینه باید از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی و دولتی استفاده شود.

وی بیان کرد: طرح آجر به آجر با هدف گسترش فرهنگ مشارکت مردمی و بسترسازی برای جلب کمک آحاد مردم در مدرسه‌سازی صورت می گیرد که باید بتوانیم از ظرفیت دستگاههای دولتی استفاده کنیم.

مدیرکل نوسازی مدارس یزد اظهار کرد: این طرح به منظور زمینه سازی برای مشارکت افراد خیر با هر سطح از توان مالی، در مدرسه‌سازی آغاز شده و در قالب آن آحاد جامعه با هر میزان درآمد و در هر سطح و طبقه‌ای می‌توانند حتی با اهدای هزینه خرید یک آجر، در مدرسه‌سازی سهیم شوند.

در ادامه افزود: از فرصت های بدست آمده  در جهت تحقق طرح آجر به آجر باید بخوبی استفاده و از خیرین تکریم و تجلیل شود.

لازم به ذکر است که اولین مدرسه 3 کلاسه در راستای طرح آجر به آجر در همین منطقه ساخته می شود .

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ای در بخشداری خضر اباد در راستای معرفی و پیشبرد طرح آجر به آجر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ای در بخشداری خضر اباد در راستای معرفی و پیشبرد طرح آجر به آجر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ای در بخشداری خضر اباد در راستای معرفی و پیشبرد طرح آجر به آجر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ای در بخشداری خضر اباد در راستای معرفی و پیشبرد طرح آجر به آجر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ای در بخشداری خضر اباد در راستای معرفی و پیشبرد طرح آجر به آجر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ای در بخشداری خضر اباد در راستای معرفی و پیشبرد طرح آجر به آجر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ای در بخشداری خضر اباد در راستای معرفی و پیشبرد طرح آجر به آجر
A+ A. A-