اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد و تحلیل جشنواره شهید رجایی در اداره کل نوسازی مدارس یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد و تحلیل جشنواره شهید رجایی در اداره کل نوسازی مدارس یزد

بنابر گزارش روابط عمومی ؛ با توجه به اعلام نتایج جشنواره شهید رجایی در سال گذشته جلسه ای به منظور بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره با حضور جواد ذاکر مدیرکل و مسئولین مرتبط در اداره کل نوسازی مدارس یزد برگزار گردید .

جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد گفت : با توجه به اینکه هر ساله جشنواره شهید رجایی به منظور بررسی عملکرد حدود 50 ارگان استانی برگزار می شود امیدواریم در سال جاری با برگزاری منظم جلسات کارگروه و کمیته های آن و همچنین آسیب شناسی امتیازات کسب نشده در سال گذشته بتوانیم ضمن بهبود عملکرد و تحقق بیشتر اهداف سازمانی، وضعیت خوب و قابل دفاعی در کسب امتیازات در هر دو شاخص عمومی و اختصاصی داشته باشیم .

علی رضاییان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس نیز در ادامه جلسه گفت : در نظر است بعد از فعال سازی کمیته ها به طور ماهانه جلسات کارگروه مربوط به جشنواره را برگزار نماییم تا ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص عملکرد کمیته ها، بتوانیم به جمع بندی مناسب و درخور توجه رسیده و در ارزیابی نهایی به رشد قابل قبول در جشنواره شهید رجایی دست پیدا نماییم .

شایان ذکر است در این جلسه علاوه بر ذاکر مدیر کل، رضائیان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، عسکری مسئول روابط عمومی، مهدوی زاده مسئول امور اداری و طه دهقانی مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل نوسازی مدارس حضور داشته و نقطه نظرات خود را ارائه نمودند و در نهایت اعضا کمیته ها مشخص و مقرر گردید ابلاغ آنان صادر و جدول زمانی برگزاری جلسات آماده و مورد پیگیری قرار گیرد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد و تحلیل جشنواره شهید رجایی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد و تحلیل جشنواره شهید رجایی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد و تحلیل جشنواره شهید رجایی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد و تحلیل جشنواره شهید رجایی در اداره کل نوسازی مدارس یزد
A+ A. A-