اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نو سازی مدارس یزد با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش نواحی و مناطق استان یزد برنامهای عملیاتی سال 99اداره کل نوسازی مدارس و پروژهای پیشنهادی مورد برسی قرار گرفت

 

در این جلسات که با حضور جواد ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان و معاونین و کارشناسان این اداره کل برگزار گردید هریک از روسای اموزش پرورش مشکلات و مسائل فضاهای اموزشی شهر خود را مطرح و در خصوص برنامهای سال جاری رایزنی گردید.

شروع پروندهای خیری و مشارکتی در سال 99، تکمیل پروندهای دولتی نیمه تمام واستفاده از ظرفیت شورای برنامه ریزی شهرستان جهت افزایش اعتبارت عمرانی استان جهت تکمیل پروژها از محل ملی بود که در این جلسات مورد تاکید قرار گرفت.

برسی پروژهای در دست اجرا در شهرستانها و برنامه زمان بندی برای بهره برداری از انها ،استاندارد سازی مدارس با مشارکت شرکت گاز استان ، بروز رسانی سامانه شناسایی فضا واماده سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید از دیگر مواردی بود که در این جلسات مورد تاکید قرار گرفت.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور روسای ادارات اموزش و پرورش برنامهای سال 99 اداره کل نوسازی مدارس تبیین شد.
A+ A. A-