اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

با حضور رئیس سازمان مدیریت استان از پروژهای در دست اجرا نوسازی مدارس بازدید شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور رئیس سازمان مدیریت استان از پروژهای در دست اجرا نوسازی مدارس بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در این بازدید که اعضای کمیته نظارت استان نیز حضور داشتند از پروژه های در دست ساخت اداره کل نوسازی مدارس بازدید گردید .

بازدید از پروژهای نوسازی مدارس استان یزد، با ارائه گزارش پیمانکار و مشاور پروژها در جریان روند ساخت پروژها و مسائل مشکلات موجود در تکمیل انها قرار گرفتند. و از نزدیک با ویژگی‌های این پروژها آشنا و از بخش های مختلف آن بازدید کردند.

همچنین رئیس سازمان مدیریت استان نیز ضمن توجه به صحبتهای ناظرین و پیمانکاران پروژه ها از نحوه قرارداد و میزان پیشرفت هر یک مطلع و انجام کارهای با کیفیت و ایمن را خواستار شد .

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور رئیس سازمان مدیریت استان از پروژهای در دست اجرا نوسازی مدارس بازدید شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور رئیس سازمان مدیریت استان از پروژهای در دست اجرا نوسازی مدارس بازدید شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور رئیس سازمان مدیریت استان از پروژهای در دست اجرا نوسازی مدارس بازدید شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - با حضور رئیس سازمان مدیریت استان از پروژهای در دست اجرا نوسازی مدارس بازدید شد.
A+ A. A-