اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، محمد رضا رکوعی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور عصر امروز ۲۱ خردادماه وارد یزد شد.

دکتر رکوعی در بدو ورود به یزد از پروژه ۲۴ کلاسه در حال احداث حیات طیبه یزد بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرایی این پروژه قرار گرفت.

شایان ذکر است این مجتمع آموزشی ۲۴ کلاسه با زیر بنای ۹۵۰۰ مترمربع و اعتبار ۱۲۳ میلیارد ریال در حال احداث می باشد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه حیات طیبه یزد
A+ A. A-