اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، در راستای تسریع در ساخت پروژه های آموزشی استان یزد، ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث خاتم  بازدید کرد.

لزوم توجه به کیفیت ساخت، تسریع در انجام و رفع مشکلات احداث فضاهای آموزشی از موارد مورد توجه مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در جریان این بازدید بود.

ذاکرعنوان کرد: دستگاه نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد نهایت دقت و اهمیت را در احداث فضاهای آموزشی خیرساز مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: تلاش همه جانبه در جهت تسریع در ساخت و تحویل فضاهای آموزشی به ادارات آموزش و پرورش از اولویت‌های اساسی مجموعه نوسازی مدارس استان یزد است.

پروژه‌های آموزشی که از سوی مدیرکل بازدید شدند، به شرح ذیل است:

کتابخانه عمومی چاهک با زیر بنای 260 متر مربع

مدرسه 6 کلاسه بیهقی چاهک با زیر بنای 750 متر مربع

مدرسه 6 کلاسه مسکن مهر هرات با زیر بنای 750 متر مربع

مدرسه 12 کلاسه حکیم زاد هرات با زیر بنای 2000 متر مربع

نمازخانه موسی صدر خاتم با زیر بنای 180 متر مربع

پژوهشسرای دانش اموزی خاتم با زیر بنای 638 متر مربع

مدرسه 3 کلاسه عشایری ولی عصر خاتم با زیر بنای 267 متر مربع

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال احداث شهرستان خاتم یزد
A+ A. A-