اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از روند اجرای پروژه مدرسه میرزا حسن واحدی در زارچ

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از روند اجرای پروژه مدرسه میرزا حسن واحدی در زارچ

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان از روند پروژه مدرسه میرزا حسن واحدی بازدید نمود.

این بازدید که با حضور ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان ، باغی و رخسار پور معاونین اجرائی و مشارکت های این اداره کل انجام شد از نزدیک در جریان روند ساخت این پروژه قرار گرفتند و هماهنگی های لازم در محل پروژه جهت تسریع در روند ساخت و افتتاح به منظور استفاده دانش آموزان انجام گردید.

لازم به ذکر است مدرسه 6 کلاسه میرزا حسن واحدی که در زمینی به زیر بنای 800 متر مربع تا مرحله اسکلت با هزینه خیر انجام شده و مابقی این پروژه با اعتبار 20 میلیارد ریال با مشارکت نوسازی مدار س استان یزد به اتمام و بهره برداری می رسد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از روند اجرای پروژه مدرسه میرزا حسن واحدی در زارچ
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از روند اجرای پروژه مدرسه میرزا حسن واحدی در زارچ
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از روند اجرای پروژه مدرسه میرزا حسن واحدی در زارچ
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از روند اجرای پروژه مدرسه میرزا حسن واحدی در زارچ
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از روند اجرای پروژه مدرسه میرزا حسن واحدی در زارچ
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از روند اجرای پروژه مدرسه میرزا حسن واحدی در زارچ
A+ A. A-