اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بازدید از پروژه های شهرستان بهاباد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید از پروژه های شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد مهندس ذاکر مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان از پروژه های در دست ساخت این اداره کل در شهرستان بهاباد بازدید نمود.


در این بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان از پروژه های در حال احداث موزه بهاباد و مدارس  مناطق کریم آباد و علی اباد منطقه جلگه بهاباد دیدار و پیمانکاران آخرین وضعیت پروژه را بیان نمودند.
همچنین در بازدید از چند مدرسه و هنرستان که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان همراه بود مشکلات مدارس ازجمله کمبود تجهیزات و تعمیرات فضاها مورد بررسی و مقرر گردید تا در حد مقدورات مشکلات مرتفع گردد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید از پروژه های شهرستان بهاباد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید از پروژه های شهرستان بهاباد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید از پروژه های شهرستان بهاباد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید از پروژه های شهرستان بهاباد
A+ A. A-