اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد

بنابر گزارش روابط عمومی، مهندس جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان یزد در سفر یکروزه از مدارس در حال ساخت شهرستان بهاباد بازدید کرد.

در حاشیه این بازدید مدیرکل نوسازی مدارس یزد اتمام پروژه های نیمه تمام را الویت نخست این اداره کل معرفی کرد و افزود: به دنبال این هستیم با تکمیل پروژه های ناتمام و ایجاد توازن در تخصیص منابع در سطح استان، درصد عدالت آموزشی را در استان افزایش دهیم.

وی  در پایان فضای آموزشی مطلوب را حق تمام دانش آموزان دانست و ادامه داد:  فضای فیزیکی مطلوب و متناسب با استاندارد روز یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین ابعاد بر آموزش است و امید آن داریم با یک برنامه ریزی منسجم و هدفمند درصد مدارس تخریبی را کاهش دهیم.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از پروژهای درحال ساخت شهرستان بهاباد
A+ A. A-