اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان از روند پیشرفت پروژه در حال ساخت مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان بازدید نمود.

وی ضمن قدردانی از افرادی که دست به چنین اقدامات خداپسندانه می زنند، افزود: به طور قطع این گونه افراد در نزد خداوند پاداش ویژه ای دارند و این حرکت آنان می تواند بهترین توشه سفر آخرت باشد.

لازم به ذکر است مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان 24 کلاسه با 3700 متر مربع زیر بنا که تمام هزینه ساخت پروژه توسط خیر نیک اندیش اقای محمد تقی شهوازیان متقبل شده است.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد مديركل نوسازي مدارس استان یزد از مجتمع اموزشی محمد تقی شهوازیان در یزد
A+ A. A-