اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ

به گزارش روابط عمومی، مهندس محسن کاظمی سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد از پروژه های در حال اجرا و مدارس شهرستان زارچ بازدید و از نزدیک در جریان روند امور قرار گرفت.

در این بازدید امام جمعه ، بخشدار، رئیس آموزش و پرورش زارچ و ناظر پروژه های اداره کل نوسازی مدارس نیز حضور داشتند.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازديد سرپرست اداره کل نوسازي مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان زارچ
A+ A. A-