اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

اهدای خون - اهدای زندگی

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون، کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در یک اقدام خدا پسندانه به افراد نیازمند خون اهدا کردند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، مدیرکل ، معاونین و کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان، پنجشنبه 28آذرماه 98  با حضور در پایگاه انتقال خون یزد در یک حركت انسان دوستانه نسبت به اهدای خون خود اقدام کردند
این حرکت نوع دوستانه در راستای حس نیکوکاری و با هدف ترغیب و ایجاد انگیزه هر چه بیشتر در بین اقشار مختلف جامعه برای اهدای خون و افزایش موجودی خون مورد نیاز بانک خون ایران انجام گرفت.

گفتني است بيش از 75 درصد از كاركنان اداره كل نوسازي مدارس داراي سابقه ي اهداي خون بوده يا اهداكننده مستمر مي باشند .

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - اهدای خون - اهدای زندگی
A+ A. A-