اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
در راستای اجرای طرح آجر به آجر اتفاق افتاد؛

آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، عملیات ساخت یک باب فضای آموزشی به همت شرکت الکترو برق مجمر با حضور معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس استان و جمعی از مسئولین برگزار شد.

رخسارپور معاونت مشارکت های مردمی نوسازی مدارس استان یزد با تجلیل از اقدامات ارزشمند خیرین مدرسه ساز یادآور شد: به اعتقاد بنده خیرین مدرسه ساز سربازان بی ادعا و غیردولتی موثر در توسعه و پیشرفت کشور هستند.

وی تصریح کرد: در کنارآموزش، اندیشه و معلم خوب برای موفقیت در علم و توسعه همه جانبه نیاز به فضای آموزشی مجهز به ابزار علم آموزی مدرن و پیشرفته است از همین رو خیران نقش اساسی در توسعه پایدار دارند.

شایان ذکر است این فضای آموزشی دارای 12 کلاس درس با زیربنای 2436مترمربع وهزینه 73میلیارد ریال و به صورت مشارکتی با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ساخته می شود.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات ساخت اموزشگاه الکترو برق مجمر در یزد
A+ A. A-