اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
در راستای اجرای طرح آجر به آجر اتفاق افتاد؛

آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد  به همت خیر مدرسه ساز اقای قاسم رمضانی عملیات اجرائی ساخت مدرسه 9 کلاسه در دهنو با حضور ذاکرمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد و جمعی از مسئولین اغاز شد.

ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس ضمن قدردانی از تمامی خیران مدرسه ساز بویژه آقای قاسم رمضانی گفت: سرمایه ای که در مسیر علم و تعلیم و تربیت دانش آموزان امروز گذاشته می شود در حقیقت ساختن آینده برای نوجوانان و جوانانی است که یک روزی قرار است مسئولیتی را در این شهر، استان و کشور بپذیرند و هر کدام در جایی به مردم و ایران عزیز خدمت کنند.

در ادامه ذاکر با اشاره به اجرای طرح آجر به آجر در احداث مدرسه گفت: مدرسه کانون شخصیت‌سازی و ساخت آینده کشور است و بر این اساس تلاش داریم تا با جلب مشارکت آحاد جامعه در قالب طرح آجر به آجر، هر ایرانی بتواند با هر مبلغی در ساخت مدرسه سهیم شود.

وی گفت این آموزشگاه 9کلاسه در دو طبقه و با زیر بنای 1500متر مربع و با اعتبار 45 میلیارد ریال به همت خیر نیک اندیش اقای قاسم رمضانی و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ساخته می شود.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرایی ساخت چهل و دومین مدرسه در سال99دریزد
A+ A. A-