اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر با حضور رخسار پور معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان، زارع زاده فرماندار و محی‌الدینی امام جمعه مهریز اغاز شد.

در این مراسم معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان بیان داشت: این کارگاه در دو طبقه با زیر بنای 400متر مربع و با اعتبار12میلیارد ریال به همت خیر نیک اندیش اقای حسین محسنی و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ساخته می شود.

وی در ادامه افزود هنرستانها محور فنی هر منطقه هستند که باعث اشتغال زایی بالایی برای دانش اموزان هر منطقه میشود. 

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت کارگاه هنرستان شهید نیافر در مهریز یزد
A+ A. A-