اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
در راستای اجرای طرح آجر به آجر اتفاق افتاد؛

آغاز عملیات اجرائی ساخت مدرسه 12 کلاسه در یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت مدرسه 12 کلاسه در یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس یزد در راستای اجرای طرح آجر به آجر عملیات اجرائی ساخت مدرسه 12کلاسه در یزد با حضور رخسارپور معاونت مشارکت های مردمی نوسازی مدارس استان یزد و جمعی از مسئولین اغاز شد.

در این مراسم رخسارپور معاونت مشارکت های مردمی نوسازی مدارس استان یزد اقدام خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار را عملی خداپسندانه و آینده نگری همه جانبه و بزرگ عنوان نمود و حاصل آن را برای کشور و استان مبارک اعلام نمود و ازاقدام ماندگار خیر تشکر کرد و افزود این مدرسه 12 کلاسه  با زیر بنای 2200متر مربع و با اعتبار 60 میلیارد ریال به همت خیر نیک اندیش اقای علی محمد احمدیان رشتی و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ساخته می شود.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت مدرسه 12 کلاسه در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت مدرسه 12 کلاسه در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت مدرسه 12 کلاسه در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت مدرسه 12 کلاسه در یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت مدرسه 12 کلاسه در یزد
A+ A. A-