اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز با حضور ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد، دانافر مدیرکل آموزش و پرورش،خواجه رضایی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز، رخسار پور معاونت مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس و زارع زاده فرماندار مهریز آغاز شد.

 

به گفته ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد این سالن چند منظوره با زیر بنای ۲۵۰متر مربع و با اعتبار ۶ میلیارد ریال به همت خیر نیک اندیش اقای رحمانیان و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ساخته می شود.

لازم به ذکر است این سالن به نام فرزند مرحوم خیر به نام محمد صدرا رحمانیان نام گذاری خواهد شد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن چند منظوره دبستان عصمتیه مهریز
A+ A. A-