اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه حضرت زهرا با حضور ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد ،رادمنش و خواجه رضایی رئیس ومدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز، رخسارپور معاونت مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس اغاز شد.

در این مراسم ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد اقدام خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار را عملی خداپسندانه و آینده نگری همه جانبه و بزرگ عنوان نمود و حاصل آن را برای کشور و استان مبارک اعلام نمود و ازاقدام ماندگار خیر تشکر کرد و افزود این  سالن ورزشی با زیر بنای 600متر مربع و با اعتبار 15 میلیارد ریال به همت خیر نیک اندیش اقای شیشه بری و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ساخته می شود.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت سالن ورزشی دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زهرا یزد
A+ A. A-