اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی با حضور ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد ، زارع زاده فرماندار مهریز، خواجه رضایی مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز و جمعی از مسئولین اغاز شد .

ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد: در این مراسم با اشاره به اجر معنوی ساخت مدرسه گفت: هیچ معامله ای بالاتر از معامله با خدا نیست زیرا همانطور که خداوند می فرماید:« مرا یاری کنید تا یاریتان کنم» هیچ خدمتی بالاتر از این نیست که امکانات کسب علم را برای سایر افراد آماده و فراهم سازیم.

وی در ادامه ، به نقش خیّرین مدرسه‌ساز در توسعه فضاهای آموزشی اشاره کرد و افزود این مدرسه 6 کلاسه با زیر بنای 800 متر مربع وبا اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال به همت خیرین نیک اندیش فرزندان مرحوم حاج محمد محسنی و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ساخته می شود.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت دبستان 6 کلاسه شهید عبدالحسین محسنی در شهرستان مهریز یزد
A+ A. A-