اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز با حضور ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد، دانافر مدیرکل اموزش و پرورش،خواجه رضایی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز، رخسار پور معاونت مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس و زارع زاده فرماندار مهریز آغاز شد.

 

در این مراسم ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد ضمن تشکر از خیر مدرسه ساز اظهار کرد :این آموزشگاه ۹ کلاسه با زیر بنای ۱۰۷۰متر مربع و با اعتبار ۲۶ میلیارد ریال به همت خیر نیک اندیش حاج میرزا علی زارع بیدکی و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ساخته می شود.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه مهریز
A+ A. A-