اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه 9کلاسه خیری بلالی در مهریز

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه 9کلاسه خیری بلالی در مهریز


به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد، عملیات اجرائی ساخت مدرسه ۹ کلاسه بلالی روستای بهادران مهریر با حضور رخسار پور معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان، خواجه رضایی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز، کارآموز معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش ، زارع زاده فرماندار ، حسینی رئیس آموزش و پرورش مهریز و جمعی دیگر از مسئولین این شهرستان آغاز شد.

به گفته رخسار پور معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان این آموزشگاه ۹ کلاسه در ۲ طبقه و با زیر بنای ۱۰۷۰ مترمربع و با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال به همت خیّر مدرسه‌ساز "حاج رضا بلالی" و با مشارکت ۵۰ درصدی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ساخته می شود.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه 9کلاسه خیری بلالی در مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه 9کلاسه خیری بلالی در مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه 9کلاسه خیری بلالی در مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه 9کلاسه خیری بلالی در مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه 9کلاسه خیری بلالی در مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه 9کلاسه خیری بلالی در مهریز
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه 9کلاسه خیری بلالی در مهریز
A+ A. A-