اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

تماس با ما

 • آدرس: یزد - بلوار دانشجو - سه راه تعاون - اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

 • تلفن : 38250660 - 38250661 - 38250662 - 38250663

 • فکس : 38254791 - 035

 • ارتباط بازرس 91، 92 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پیگیری ، نظارت و مقابله با فساد :

  1-ارتباط مستقیم با مسئول حراست : 38253001

  2-ارتباط با بازرس : (صورت جلسه گلوگاه فساد)

  09133546624

  03538250661 - 3 - 285

A+ A. A-